Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Bình chọn:
4.6 trên 152 phiếu
Thứ tự trong tập hợp số nguyên Tóan 6

Lý thuyết Thứ tự trong tập hợp số nguyên Tóan 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. So sánh hai số nguyên
Hoạt động khám phá 1 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Nhiệt độ trung bình trong tháng Một tại hai địa điểm: Vostok (Vô-xtốc) và Ottawa (Ốt –ta- oa) lần lượt là

Xem lời giải

Thực hành trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

So sánh các số nguyên sau: a) - 10 và - 9 b) 2 và - 15 c) 0 và - 3

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cho ba số nguyên a, b, c và biết: a< 2; b< - 7; - 1< c <1 Hỏi trong các số nói trên, số nào là số nguyên dương, số nào là số nguyên âm và số nào bằng 0?

Xem lời giải

2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên
Hoạt động khám phá 2 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Sắp xếp các số - 5;4; - 2;0;2 theo thứ tự tăng dần.

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Một sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống rất sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp các sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống.

Xem lời giải

Bài 1 trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

So sánh các cặp số sau: a) 6 và 5; .....

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm số đối của các số nguyên: 5; -4; -1; 0; 10; -2021

Xem lời giải

Bài 3 trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số:

Xem lời giải

Bài 4 trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ ...

Xem lời giải