Giải Bài 3 trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số:

\(2; - 4;6;4;8;0; - 2; - 8; - 6\(.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sắp xếp các số nguyên âm trước đến số 0 và cuối cùng là số nguyên dương.

Lời giải chi tiết

Số nguyên âm: \( - 4; - 2; - 8; - 6\(.

Số nguyên dương: \(2;4;6;8\(

Sắp xếp: \( - 8; - 6; - 4; - 2;0;2;4;6;8\(

Trục số:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài