Giải Bài 5 trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ \(\left( {^\circ C} \right)\) mùa đông tại các địa điểm sau đây của nước Mĩ: Hawaii (Ha-oai) \(12^\circ C\); Montana (Môn-ta-na) \( - 2^\circ C\); Alaska (A-la-xca) \( - 51^\circ C\); New York (Niu- Oóc) \( - 15^\circ C\); Florida (Phlo-ri-đa)\(8^\circ C\).

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập bảng nhiệt độ.

Sắp xếp nhiệt độ từ thấp đến cao.

Sắp xếp nhiệt độ âm trước đến nhiệt độ dương.

Lời giải chi tiết

\(51 > 15 > 2 \Rightarrow  - 51 <  - 15 <  - 2\)

Sắp xếp nhiệt độ: \( - 51^\circ C; - 15^\circ C; - 2^\circ C;8^\circ C;12^\circ C\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài