Trả lời Vận dụng 2 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống rất sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp các sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Độ cao của môi trường sống đều là các số nguyên âm.

- Sắp xếp các số đối theo thứ tự tăng dần.

- Sắp xếp các số tương ứng theo thứ tự giảm dần.

- Điền tên các sinh vật biển tương ứng.

Lời giải chi tiết

\(180 < 1000 < 4000 < 6000\)

\( \Rightarrow  - 180 >  - 1000 >  - 4000 >  - 6000\)

Thứ tự các sinh vật biển: Cá cờ xanh;Cá hố; Cá đèn; Sao biển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu