Trả lời Vận dụng 1 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho ba số nguyên a, b, c và biết:

\(a > 2;b <  - 7; - 1 < c < 1\(.

Hỏi trong các số nói trên, số nào là số nguyên dương, số nào là số nguyên âm và số nào bằng 0?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn các số trên trục số.

Số nào lớn hơn thì điểm biểu diễn số đó nằm bên phải số còn lại. Số nào nhỏ hơn thì điểm biểu diễn số đó nằm bên trái số còn lại.

Chỉ có duy nhất một số 0 là số nằm giữa -1 và 1.

Lời giải chi tiết

\(a > 2\( nên a nằm bên phải số 2, số 2 lại nằm bên phải số 0 nên a nằm bên phải số 0. Vậy \(a > 0\( và là số nguyên dương.

\(b <  - 7\( nên b nằm bên trái số \( - 7\( mà \( - 7\( nằm bên trái số 0 nên b nằm bên trái số 0. Vậy \(b < 0\( và là số nguyên âm.

\( - 1 < c < 1\(  nên số c là số nằm giữa  hai số -1 và 1. Mà chỉ có số 0 nằm giữa 2 số này nên c phải là số 0.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài