Trả lời Vận dụng 1 trang 55 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Cho ba số nguyên a, b, c và biết: a< 2; b< - 7; - 1< c <1 Hỏi trong các số nói trên, số nào là số nguyên dương, số nào là số nguyên âm và số nào bằng 0?

Đề bài

Cho ba số nguyên a, b, c và biết:

\(a > 2;b <  - 7; - 1 < c < 1\).

Hỏi trong các số nói trên, số nào là số nguyên dương, số nào là số nguyên âm và số nào bằng 0?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn các số trên trục số.

Số nào lớn hơn thì điểm biểu diễn số đó nằm bên phải số còn lại. Số nào nhỏ hơn thì điểm biểu diễn số đó nằm bên trái số còn lại.

Chỉ có duy nhất một số nguyên là số 0 là số nằm giữa -1 và 1.

Lời giải chi tiết

\(a > 2\), mà \(2 > 0\) nên \(a >0\). Vậy \(a > 0\) và là số nguyên dương.

\(b <  - 7\), mà \(-7 < 0\) nên \(b<0\). Vậy \(b < 0\) và là số nguyên âm.

\( - 1 < c < 1\)  nên số c là số nằm giữa  hai số -1 và 1. Mà chỉ có số 0 là số nguyên nằm giữa 2 số này nên c phải là số 0.


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí