Giải Bài 1 trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

So sánh các cặp số sau:

a) 6 và 5;           b) \( - 5\( và 0;

c) \( - 6\( và 5;         d) \( - 8\( và \( - 6\(;

e) \(3\( và \( - 10\(;      g) \( - 2\( và \( - 5\(

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân loại các số bài cho là số nguyên dương, số nguyên âm hay số 0.

Áp dụng:

- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.

- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

- Với hai số nguyên âm số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

Lời giải chi tiết

a) \(6 > 5\(

b) \( - 5\( là số nguyên âm nên \( - 5 < 0\(

c) \( - 6\( là số nguyên âm, 5 là số nguyên dương nên \( - 6 < 5\(

d) \( - 8\( và \( - 6\( là các số nguyên âm và có số đối lần lượt là 8 và 6.

\(8 > 6 \Rightarrow  - 8 <  - 6\(

e) 3 là số nguyên dương, \( - 10\( là số nguyên âm nên \(3 >  - 10\(

g) \( - 2\( và \( - 5\( là các số nguyên âm có số đối lần lượt là 2 và 5.

\(2 < 5 \Rightarrow  - 2 >  - 5\(

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài