CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khám phá 1 trang 95 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Từ bảng điều tra về các môn thể thao được ưa thích của lớp 6A dưới đây, em có thể thu thập được những thông tin gì?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 96 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Nhà bạn Mai mở tiệm kem, bạn ấy muốn tìm hiểu về các loại kem yêu thích của 30 khách hàng trong sáng chủ nhật và thu được kết quả như sau - Mai đang điều tra về vấn đề gì? - Hãy chỉ ra các dữ liệu mà bạn ấy thu thập được trong bảng

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 96 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy thử phân công các bạn trong tổ cùng kiểm đếm các loại vật dụng có trong lớp học như bàn, ghế, ..

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 97 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát bảng điều tra số lượng con vật nuôi ở nhà của học sinh tổ 4 lớp 6A dưới đây. Em hãy cho biết: - Có bao nhiêu học sinh không nuôi con vật nào? - Có bao nhiêu loại con vật được nuôi?

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 98 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy hoàn thành việc phân loại dữ liệu trong bảng điều tra ở hoạt động 2, theo gợi ý như sau:

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 3 trang 98 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy chỉ ra các điểm không hợp lí trong các bảng dữ liệu sau: a) Danh sách đội học sinh dự thi văn nghệ của lớp 6A5. b) Điều tra tuổi của 20 bé đăng kí tiêm chủng tại phường 15 trong một buổi sáng, người ta thu được bảng số liệu ban đầu như sau:

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 99 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm điểm không hợp lí trong các bảng dữ liệu sau a) Danh sách email của các bạn tổ 1 lớp 6C (Bảng 4). b) Thân nhiệt (độ C) của bệnh nhân Á trong 10 tiếng theo dõi được ghi lại trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 99 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Lan muốn tìm hiểu về thức ăn sáng nay của các bạn trong lớp. Em hãy giúp Lan hoàn thành công việc.

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Từ kết quả kiểm đếm của bạn Lan ở bài 1, em hãy cho biết: a) Lan đang điều tra về vấn đề gì? b) Bạn ấy thu thập được các loại dữ liệu gì? c) Món ăn nào được các bạn trong lớp chọn nhiều nhất?

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Thống kê số lần gõ bàn phím máy vi tính của một số chữ cái được dùng nhiều nhất khi viết 10 000 từ tiếng Anh thông dụng, người ta thu được bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Hãy thực hiện điều tra như bạn Lan cho chính lớp của em về một chủ đề mà lớp em quan tâm. (Gợi ý một số chủ đề: Các môn học, loại sách truyện, loại phim ảnh, ... mà các bạn yêu thích).

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm kiếm các thông tin chưa hợp lí của bảng dữ liệu sau đây: Số học sinh vắng trong ngày của các lớp khối 6 trường THCS Đoàn Kết

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 1 trang 101 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát bảng viết tắt tên nhạc cụ sau: a) Em hãy yêu cầu các bạn trong tổ lần lượt chọn tên một loại nhạc cụ ưa thích nhất trong danh sách trên và ghi tên viết tắt vào vở theo mẫu sau: b) Hãy thảo luận trong tổ về lí do tại

Xem lời giải

Thực hành trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Dựa theo bảng viết tắt 6 môn học sau đây: Hãy lập bảng số liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn trong tổ em.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 6A5 thành dãy dữ liệu: 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8. Em hãy giúp Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên vào bảng sau (theo mẫu): Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn được điểm 8 và có bao nhiêu bạn có điểm dưới 7.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau:

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau: Em hãy cho biết: a) Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh? b) Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 1 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 104 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập tập 1

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em và lập bảng thống kê tương ứng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập tập 1

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ của em và lập bảng thống kê tương ứng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài