Trả lời Thực hành trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa theo bảng viết tắt 6 môn học sau đây:

 

Hãy lập bảng số liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn trong tổ em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Lời giải chi tiết

Các em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Ví dụ bảng dữ liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn trong tổ như sau:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu