Trả lời Vận dụng 2 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

 

Em hãy cho biết:

a) Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

b) Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bảng dữ liệu và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

a) Lớp 6A có tất cả 30 học sinh.

b) Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là 28.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu