Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính

Bình chọn:
4.2 trên 131 phiếu
Thứ tự thực hiện các phép tính

Lý thuyết Thứ tự thực hiện các phép tính Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Thứ tự thực hiện phép tính
Hoạt động khởi động trang 19 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện phép tính 6-(6:3+1).2 như thế nào?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá trang 19 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện phép tính 6 – 6 : 3. 2, bạn An ra kết quả bằng 0, bạn Bình ra kết quả bằng 2, bạn Chi ra kết quả bằng 5. Vì sao có các kết quả khác nhau đó?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 19 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính: a) 72.19 - 36^2:18; b) 750 : {130 - [(5. 14 - 65)^3 + 3

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 19 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm số tự nhiên x thoả mãn a) (13x – 12^2: 5 = 5; b) 3x[8^2 - 2.(2^5 - 1)] = 2022.

Xem lời giải

2. Sử dụng máy tính cầm tay
Thực hành 3 trang 20 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Sử dụng máy tính cầm tay, tính: a) 93. (4237 - 1 928) + 2 500; b) 5^3 .(64.19+ 26.35) – 2^10.

Xem lời giải

Bài 1 trang 20 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính a) (2023 - {25^2}:{5^3} + 27) b) 60:[ {7.(11^2 - 20.6) + 5}]

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Sử dụng máy tính cầm tay, tính: a) 2027^2 - 1973^2 b) 4^2 + ( 365 - 289).71

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan.

Xem lời giải

Các dạng bài tập về thứ tự thực hiện phép tính

Các dạng bài tập về thứ tự thực hiện phép tính

Xem chi tiết