Giải Bài 1 trang 20 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Tính a) (2023 - {25^2}:{5^3} + 27) b) 60:[ {7.(11^2 - 20.6) + 5}]

Đề bài

Tính

a) \(2023 - {25^2}:{5^3} + 27\)

b) \(60:\left[ {7.\left( {{{11}^2} - 20.6} \right) + 5} \right]\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu thức có các dấu ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [], ngoặc nhọn {}, ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc tròn trước, rồi thực hiện phép tính trong dấu ngoặc vuông, cuối cùng thực hiện phép tính trong dấu ngoặc nhọn.

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}2023 - {25^2}:{5^3} + 27\\ = 2023 - {5^4}:{5^3} + 27\\ = 2023 - 5^{4-3} + 27\\ = 2023 -5 + 27\\ =2018+27\\= 2045\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}60:\left[ {7.\left( {{{11}^2} - 20.6} \right) + 5} \right]\\ = 60:\left[ {7.\left( {121 - 120} \right) + 5} \right]\\ = 60:\left[ {7.1 + 5} \right]\\ = 60:12\\ = 5\end{array}\)


Bình chọn:
4.7 trên 44 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí