Lý thuyết Thứ tự thực hiện các phép tính Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Thứ tự thực hiện các phép tính Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính

1. Thứ tự thực hiện phép tính

Khi thực hiện các phép tính trong một biểu thức:

- Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:

     + Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- Đối với biểu thức có dấu ngoặc:

     Nếu biểu thức có các dấu ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc tròn trước, rồi thực hiện phép tính trong dấu ngoặc vuông, cuối cùng thwujc hiện phép tính trong dấu ngoặc nhọn.

2. Sử dụng máy tính cầm tay

- Nút mở máy: 

 - Nút tắt máy:  

- Các nút số từ 0 đến 9

- Nút dấu cộng, dấu trừ, dấu nhân, dấu chia.

- Nút dấu “=” cho phép hiện ra kết quả trên màn hình số.

- Nút xóa (xóa số vừa đưa vào bị nhầm):

- Nút xóa toàn bộ phép tính (và kết quả) vừa thực hiện:

- Nút dấu ngoặc trái và phải:

- Nút tính lũy thừa:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu