Trả lời Hoạt động khám phá trang 19 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Thực hiện phép tính 6 – 6 : 3. 2, bạn An ra kết quả bằng 0, bạn Bình ra kết quả bằng 2, bạn Chi ra kết quả bằng 5. Vì sao có các kết quả khác nhau đó?

Đề bài

Khi thực hiện phép tính 6 – 6 : 3. 2, bạn An ra kết quả bằng 0, bạn Bình ra kết quả bằng 2, bạn Chi ra kết quả bằng 5. Vì sao có các kết quả khác nhau đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính

Lời giải chi tiết

Bạn An đã thực hiện phép tính từ trái sang phải: 6 – 6 : 3. 2 = 0 : 3 . 2 = 0.2 = 0

Bạn Bình thực hiện 6 chia 3 trước, rồi lấy kết quả này nhân với 2, sau cùng mới thực hiện phép trừ: 6 – 6 : 3. 2 = 6 – 2.2 = 6 – 4 = 2. Bạn Bình đã làm đúng.

Bạn Chi thực hiện 3 nhân 2 trước, sau đó thực hiện phép chia và cuối cùng thực hiện phép trừ: 6 – 6 : 3. 2 = 6 – 6 : 6 = 6 – 1 = 5


Bình chọn:
4.6 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí