Trả lời Hoạt động khám phá trang 19 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khi thực hiện phép tính 6 – 6 : 3. 2, bạn An ra kết quả bằng 0, bạn Bình ra kết quả

bằng 2, bạn Chi ra kết quả bằng 5. Vì sao có các kết quả khác nhau đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính

Lời giải chi tiết

Bạn An tính: 6 – 6 : 3. 2 = 0 : 3 . 2 = 0.2 = 0

Bạn Bình tính: 6 – 6 : 3. 2 = 6 – 2.2 = 6 – 4 = 2

Bạn Chi tính: 6 – 6 : 3. 2 = 6 – 6 : 6 = 6 – 1 = 5


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu