Trả lời Thực hành 3 trang 20 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Sử dụng máy tính cầm tay, tính: a) 93. (4237 - 1 928) + 2 500; b) 5^3 .(64.19+ 26.35) – 2^10.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành 3

Sử dụng máy tính cầm tay, tính:

a) 93. (4237 - 1 928) + 2 500;

b) 53 .(64.19+ 26.35) – 210.

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

a) \(93.\left( {4237 - 1{\rm{ }}928} \right) + 2500 = 217237\)

b) \({5^3}.\left( {64.19 + {\rm{ }}26.35} \right){\rm{ }}--{\rm{ }}{2^{10}} = 264726\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài