Giải Bài 4 trang 21 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan.

 

Số thứ tự

Loại hàng

Số lượng

Gía đơn vị
(nghìn đồng)

1

Vở loại 1

35

10

2

Vở loại 2

67

5

3

Bút bi

100

5

4

Thước kẻ

35

7

5

Bút chì

35

5

Tính tổng tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số tiền từng loại hàng = Số lượng.giá đơn vị

Sau đó tính tổng

Lời giải chi tiết

Tổng tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan là:

35.10+67.5+100.5+35.7+35.7=1675 (nghìn đồng) = 1 675 000 đồng

Vậy tổng số tiền mua văn phòng phẩm là 1 675 000 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài