Bài 1. Phép thử nghiệm – Sự kiện

Bình chọn:
4.1 trên 72 phiếu
Phép thử nghiệm- Sự kiện

Lý thuyết Phép thử nghiệm- Sự kiện Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 100 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Mỗi đồng xu có hai mặt, một mặt có in giá trị bằng tiền của đồng xu, thường gọi là mặt sấp (S). Mặt còn lại thường được gọi là mặt ngửa (N). b) Trong hộp có 4 lá thăm bằng giấy có kích thước giống nhau được đánh số từ 1 đến 4. Đến lượt mình, mỗi bạn trong nhóm bốc một lá thăm, xem số rồi trả lại hộp. Kết quả các lần bốc thăm được ghi lại ở bảng sau:

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 101 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 101 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong phép thử ở HĐ1 câu b, các sự kiện sau có thể xảy ra hay không? - Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5. - Bốc được lá thăm ghi số lẻ. - Bốc được lá thăm ghi số chia hết cho 5.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 9 tấm thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ra một thẻ từ hộp. Hỏi mỗi sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra? - Số của thẻ lấy ra là số chẵn. - Số của thẻ lấy ra là số lẻ. - Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10. - Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10.

Xem lời giải

Bài 1 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau: a) Lấy ra 1 bút từ hộp có 1 bút chì và 1 bút bi. b) Bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi.

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Một lồng quay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước được đánh số từ 0 đến 9. Sau mỗi lần quay chỉ có đúng một quả bóng lọt xuống lỗ. Sau khi ghi lại số của quả bóng này, bóng được trả lại lồng để thực hiện lần quay tiếp theo. Em hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay.

Xem lời giải

Bài 3 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung một đồng xu hai lần liên tiếp...

Xem lời giải

Bài 4 trang 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra. a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1. b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

Xem lời giải