Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

Bình chọn:
4.4 trên 91 phiếu
Hình vuông- Tam giác đều- Lục giác đều

Lý thuyết Hình vuông- Tam giác đều- Lục giác đều Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Hình vuông
Hoạt động khám phá 1 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Quan sát các hình dưới (Hình 1) và cho biết hình nào là hình vuông. b) Với hình vừa tìm được, hãy dùng thước và êke để kiểm tra xem các cạnh có bằng nhau không, các góc có bằng nhau không?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Dùng compa đo rồi so sánh độ dài hai đường chéo AC và BD.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bạn Trang lấy 4 que tính dài bằng nhau xếp thành hình 4 cạnh như Hình 3. Bạn ấy nói rằng đó là hình vuông. Em hãy dùng thước và êke để kiểm tra xem bạn Trang nói như vậy đúng hay sai.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ hình vuông - Vẽ hình vuông cạnh 4 cm bằng thước và êke theo hướng dẫn sau: - Vẽ đoạn thẳng CD dài 4 cm. - Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tai C và D như hình vẽ. - Trên đường thẳng qua C lấy đoạn thẳng CB=4cm; trên đường thẳng qua D lấy đoạn thẳng DA=4 cm. - Nối hai điểm A và B ta được hình vuông cần vẽ. - Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình ABCD có các cạnh bằng nhau không, có các góc bằng nhau không?

Xem lời giải

2. Tam giác đều
Thực hành 3 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ thêm để hình bên dưới trở thành hình vuông.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Em hãy dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây (Hình 4) có 3 cạnh bằng nhau. b) Với hình tìm được, dùng thước đo góc để kiểm tra các góc của tam giác đó có bằng nhau không?

Xem lời giải

Thực hành 4 trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước sau: - Lấy ba que tính bằng nhau xếp thành một hình tam giác đều trên tấm bìa. -Chấm các điểm ở đầu các que tính. - Nối các điểm và cắt theo đường nối. Cắt các góc của hình tam giác trên và làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra xem các góc của chúng có bằng nhau không?

Xem lời giải

Thực hành 5 trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ tam giác đều Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3 cm bằng thước và compa theo hướng dẫn sau: - Vẽ đoạn thẳng (AB = 3cm). - Lấy A, B làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm. Gọi C là một trong hai giao điểm của hai đường tròn. Nối C với A và C với B ta được tam giác đều ABC. - Hãy kiểm tra xem ba cạnh và ba góc của tam giác AC có bằng nhau không?

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ tam giác đều rồi tô màu như hình bên....

Xem lời giải

3. Lục giác đều
Hoạt động khám phá 3 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

a) Cho 6 tam giác đều có cùng độ dài cạnh. Hãy ghép 6 tam giác đều thành một hình (Hình 6). b) Dùng compa và thước đo góc đo các cạnh và góc của hình vừa nhận được. Cho ý kiến nhận xét.

Xem lời giải

Thưc hành 6 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đo rồi so sánh các đường chéo chính AD, BE và CF

Xem lời giải

Vận dụng 3 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bạn An nói: “ Hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều” Bạn Bình lại nói: “Có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng không phải là lục giác đều.” Bạn nào đúng?

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Quan sát hình dưới đây rồi cho biết hình nào là hình vuông, hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình lục giác đều....

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở. Kẻ thêm hai đường chéo rồi dùng compa đo và so sánh độ dài của chúng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình bên có phải là hình vuông không.

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Dùng thước và compa để vẽ hình tam giác đều cạnh 4 cm.

Xem lời giải

Xem thêm