Trả lời Thực hành 2 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ hình vuông

Vẽ hình vuông cạnh 4 cm bằng thước và êke theo hướng dẫn sau:

- Vẽ đoạn thẳng CD dài 4 cm.

- Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tai C và D như hình vẽ.

- Trên đường thẳng qua C lấy đoạn thẳng CB=4cm; trên đường thẳng qua D lấy đoạn thẳng DA=4 cm.

- Nỗi hai điểm A và B ta được hình vuông cần vẽ.

 - Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình ABCD có các cạnh bằng nhau không, có các góc bằng nhau không?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng thước và  vẽ theo hướng dẫn của thầy cô giáo.

Lời giải chi tiết

Sử dụng thước kẻ để đo các cạnh của hình và sử dụng êke để đo các góc.

ABCD có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu