Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Quan sát các hình dưới (Hình 1) và cho biết hình nào là hình vuông.

a) Với hình vừa tìm được, hãy dùng thước và êke để kiểm tra xem các cạnh có bằng nhau không, các góc có bằng nhau không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

- Dùng thước và êke để kiểm tra.

Lời giải chi tiết

a) Hình c là hình vuông.

b) Các cạnh của ABCD bằng nhau và các góc bằng \(90^\circ \).


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu