Trả lời Thực hành 6 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy đo rồi so sánh các đường chéo chính AD, BE và CF

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước thẳng để đo các đường thẳng và so sánh các đường chéo chính.

Lời giải chi tiết

Các đường chéo này bằng nhau.

Các góc của hình bằng


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu