Trả lời Thực hành 5 trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ tam giác đều

Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3 cm bằng thước và compa theo hướng dẫn sau:

- Vẽ đoạn thẳng \(AB = 3cm\).

- Lấy A, B làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm.

Gọi C là một trong hai giao điểm của hai đường tròn. Nối C với A và C với B ta được tam giác đều ABC.

- Hãy kiểm tra xem ba cạnh và ba góc của tam giác ABC có bằng nhau không?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khoảng cách từ tâm đường tròn đến điểm nằm trên đường tròn bằng bán kính.

Lời giải chi tiết

Đường tròn tâm A bán hính 3 cm nên AC=3 cm.

Đường tròn tâm B bán kính 3 cm nên BA=3 cm.

Vậy ba cạnh của tam giác bằng nhau.

Ba góc của tam giác bằng nhau.


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu