Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Cho 6 tam giác đều có cùng độ dài cạnh. Hãy ghép 6 tam giác đều thành một hình (Hình 6).

b) Dùng compa và thước đo góc đo các cạnh và góc của hình vừa nhận được. Cho ý kiến nhận xét.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ghép 6 tam giác đều thành một hình như hình mẫu đã cho.

- Dùng compa và thước đo góc đo các cạnh và góc của hình vừa nhận được và nhận xét.

Lời giải chi tiết

a) Ghép nối các hình với nhau để được hình mới.

b)Góc và cạnh của hình vừa nhận bằng nhau.

Hình mới nhận được là lục giác đều


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu