Trả lời Thực hành 3 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ thêm để hình bên dưới trở thành hình vuông.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng thước và êke.

Lời giải chi tiết

Đo độ dài các cạnh mà bài đã cho. Đặt các cạnh đó lần lượt là A, B, C với B là đỉnh có góc vuông.

- Vẽ hai đường thẳng lần lượt vuông góc với AB tại A và BC tại C như hình vẽ.

- Hai đường thẳng cắt nhau tại A. Vậy ta được hình vuông ABCD.


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu