Trả lời Vận dụng 1 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Bạn Trang lấy 4 que tính dài bằng nhau xếp thành hình 4 cạnh như Hình 3. Bạn ấy nói rằng đó là hình vuông. Em hãy dùng thước và êke để kiểm tra xem bạn Trang nói như vậy đúng hay sai.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng êke để đo góc. Nếu góc của hình không bằng góc vuông thì bạn Trang nói sai.

Lời giải chi tiết

Sử dụng êke đo góc và thầy 4 góc không bằng góc vuông.

Bạn Trang nói sai.


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu