Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Em hãy dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây (Hình 4) có 3 cạnh bằng nhau.

b) Với hình tìm được, dùng thước đo góc để kiểm tra các góc của tam giác đó có bằng nhau không?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mở compa và đặt một đầu vào một đỉnh của tam giác. Rồi đo các cạnh với nhau.

Lời giải chi tiết

a) Chỉ có ABC là hình có 3 cạnh bằng nhau.

b) Các góc của ABC bằng nhau và đều bằng \(60^\circ \) .


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu