Trả lời Thực hành 1 trang 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dùng compa đo rồi so sánh độ dài hai đường chéo AC và BD.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt một đầu compa tại điểm A rồi mở compa sao cho đầu còn lại ứng với điểm C.

Sau đó giữa nguyên compa và đặt một đầu tại điểm B.

Lời giải chi tiết

Hai đường chéo bằng nhau.


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu