Bài 6. Góc

Bình chọn:
4.6 trên 149 phiếu
Góc

Lý thuyết Góc Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động khám phá 1 trang 85 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Các hình trong Hình 1 có đặc điểm chung gì?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 86 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy đọc và viết các góc đỉnh A, B, C trong tam giác ABC ở hình bên.

Xem lời giải

Thực hành 2 trang 86 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

- Em hãy chỉ ra đỉnh và các cạnh của góc được kí hiệu là góc MON - Góc có hai cạnh là AP và AQ là góc nào?

Xem lời giải

Thực hành 3 trang 86 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Em hãy vẽ góc mOn vào vở - Vẽ điểm O, từ điểm O vẽ hai tia Om và On...

Xem lời giải

Thực hành 4 trang 87 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Quan sát hai hình dưới đây. Em có nhận xét gì về góc COD và góc zOt?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá 2 trang 87 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Em gấp đôi mảnh giấy hình vuông theo đường chéo (như Hình 6) để tạo thành các góc và lấy bút khoanh một cung vào góc, vẽ một điểm M trong phần giấy vừa gấp. Điểm M cho ta hình ảnh điểm trong của góc nói trên.

Xem lời giải

Thực hành 5 trang 87 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Điểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 88 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

An nói với Hằng, My và Yến: “Hãy đánh dấu góc A trong hình bên”.

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong thực tiễn có đặc điểm sau: a) Có 1 góc, b) Có 2 góc, c) Có 3 góc, d) Có 4 góc.

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Em hãy chia sẻ với các bạn trong lớp các góc mà em nhìn thấy ở hình bên.

Xem lời giải