Lý thuyết Góc Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Góc Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 6. Góc

1. Góc

Góc là hình  tạo bởi hai tia chung gốc. Gốc chung gọi là đỉnh của góc, hai tia gọi là hai cạnh của góc.

Chú ý: Trong trường hợp nhiều góc có chung một đỉnh, người ta thường khoanh một cung giữa hai cạnh của góc và đánh số: 1, 2, 3, ... hoặc mỗi góc có khoanh những cung khác nhau để chỉ các góc khác nhau đó.

2. Cách vẽ góc

Để vẽ \(\widehat {xOy}\), ta vẽ điểm O trên giấy hoặc bảng, từ điểm O vẽ hai tia Ox và Oy. Ta được \(\widehat {xOy}\).

3. Góc bẹt

Xoay hai cạnh của chiếc compa để hai cạnh đó nằm trên một đường thẳng.

4. Điểm trong của góc

Cho góc xOy khác góc bẹt. Điểm M được gọi là điểm trong của góc xOy không bẹt nếu tia OM cắt một đoạn thẳng nối hai điểm trên hai cạnh tại một điểm nằm giữa hai điểm đó.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Góc