Lý thuyết Hình vuông- Tam giác đều- Lục giác đều Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Hình vuông- Tam giác đều- Lục giác đều Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

 

1. Hình vuông

Một số yếu tố cơ bản của hình vuông

- Bốn cạnh bằng nhau.

- Bốn góc bằng nhau và bằng \({90^0}\).

- Hai đường chéo bằng nhau.

 

 

Cách vẽ hình vuông khi biết độ dài cạnh bằng \(a\):

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng \(AB = a\left( {cm} \right)\)

 

Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với \(AB\) tại \(A\). Xác định điểm \(D\) trên đường thẳng đó sao cho \(AD = a\left( {cm} \right)\).

 

Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với \(AB\) tại \(B\). Xác định điểm \(C\) trên đường thẳng đó sao cho \(BC = a\left( {cm} \right)\).

 

Bước 4: Nối \(C\) với \(D\) ta được hình vuông \(ABCD\).

 

2. Tam giác đều

Các yếu tố cơ bản của tam giác đều:

- Ba cạnh bằng nhau.

- Ba góc bằng nhau và bằng \({60^0}\)

 

 

 

Cách vẽ tam giác đều \(ABC\) khi biết độ dài một cạnh bằng \(a\).


Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB=a

Bước 2: Vẽ đường tròn tâm A, bán kính a; đường tròn tâm B bán kính a.

Bước 3: Gọi C là 1 giao điểm của 2 đường tròn vừa vẽ. Nối AC, CB

Ta được tam giác ABC đều


3. Hình lục giác đều

Một số yếu tố cơ bản của hình lục giác đều:

- Sáu cạnh bằng nhau.

- Sáu góc bằng nhau và bằng \({90^0}\).

Ba đường chéo chính bằng nhau.

- AC, BD, CE, DF, EA,FB là các đường chéo phụ của ABCDEF.

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu