Lý thuyết Thu thập và phân loại dữ liệu Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Thu thập và phân loại dữ liệu Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

 

1.Thu thập dữ liệu

Những thông tin thu thập được như số, chữ, hình ảnh,  được gọi là dữ liệu. Dữ liệu dưới dạng số được gọi là số liệu

2. Phân loại dữ liệu

Thông tin rất đa dạng và phong phú. Việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định được gọi là phân loại dữ liệu

3. Tính hợp lí của dữ liệu

Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá, chẳng hạn như dữ liệu phải dùng định dạng, nằm trong phạm vi dự kiến,...

 

 

 

 

 

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu