Trả lời Thực hành 2 trang 98 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy hoàn thành việc phân loại dữ liệu trong bảng điều tra ở hoạt động 2, theo gợi ý như sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các em khảo sát rồi điền vào bảng

Lời giải chi tiết

Các em khảo sát rồi điền vào bảng

Ví dụ như sau:

Có nuôi con vật hay không

Số bạn

Có nuôi

25

Không nuôi

19

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu