Trả lời Thực hành 2 trang 98 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Hãy hoàn thành việc phân loại dữ liệu trong bảng điều tra ở hoạt động 2, theo gợi ý như sau:

Đề bài

Hãy hoàn thành việc phân loại dữ liệu trong bảng điều tra ở hoạt động 2, theo gợi ý như sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các em khảo sát rồi điền vào bảng

Lời giải chi tiết

Các em khảo sát rồi điền vào bảng

Ví dụ như sau:

Có nuôi con vật hay không

Số bạn

Có nuôi

25

Không nuôi

19

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí