Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 97 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát bảng điều tra số lượng con vật nuôi ở nhà của học sinh tổ 4 lớp 6A dưới đây.

 

Em hãy cho biết:

- Có bao nhiêu học sinh không nuôi con vật nào?

- Có bao nhiêu loại con vật được nuôi?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng để nhận xét về số học sinh không nuôi con vật nào và có bao nhiêu loại con vật được nuôi

Lời giải chi tiết

- Có 2 học sinh không nuôi con vật: Cúc, Hùng.

- Có 4 loại vật được nuôi: chó, cá, mèo, chim.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu