Giải Bài 2 trang 56 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tìm số đối của các số nguyên: \(5; - 4; - 1;0;10; - 2021\(

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của một số nguyên dương là số nguyên âm

Số đối của số nguyên âm là số nguyên dương

Số đối của 0 là 0.

Lời giải chi tiết

Số đối của các số nguyên: \(5; - 4; - 1;0;10; - 2021\( lần lượt là \( - 5;4;1;0; - 10;2021\(

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài