Trả lời Vận dụng 1 trang 65 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm tốt được thưởng 50 000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 000 đồng. Chị Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Em hãy thực hiện phép tính sau để biết chị Mai nhận được bao nhiêu tiền.

20.(+50 000) + 4.( - 40 000) = ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu và khác dấu.

Thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau.

Lời giải chi tiết

20.(+50 000) +4.(-40 000)

=1 000 000+[-(4.40 000)]

=1 000 000+(-160 000)

=1 000 000-160 000=840 000 đồng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu