Giải Bài 12 trang 70 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được 60 triệu đồng, còn chú Tư lại lỗ 12 triệu đồng. Em hãy tính xem bình quân trong một tháng mỗi người lãi hay lỗ bao nhiêu tiền.

Đề bài

Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được 60 triệu đồng, còn chú Tư lại lỗ 12 triệu đồng. Em hãy tính xem bình quân trong một tháng mỗi người lãi hay lỗ bao nhiêu tiền.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn số tiền lãi lỗ bằng số nguyên âm.

Một quý = 3 tháng.

Lời giải chi tiết

\(60:3 = 20\) nên bình quân một tháng bác Ba lãi được 20 triệu đồng.

\( - 12:3 =  - 4\) nên bình quân một tháng chú Tư lỗ 4 triệu đồng.


Bình chọn:
4.7 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí