Câu hỏi mục 3 trang 9 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Thương của phép chia..., Biểu diễn các số,...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

3. Biểu diễn số nguyên ở dạng phân số

HĐ 3

Thương của phép chia – 6 cho 1 là \(\frac{{ - 6}}{1}\) và cũng viết thành phân số . Nêu ví dụ tương tự.

Phương pháp giải:

Mỗi số nguyên n có thể coi là phân số \(\frac{n}{1}\) (viết \(\frac{n}{1}\)= n). Khi đó số nguyên n được biểu diễn ở dạng phân số \(\frac{n}{1}\).

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: \(\frac{{12}}{1};\,\,\frac{{ - 32}}{1};\,\,\frac{{ - 41}}{1}\).

TH 3

Biểu diễn các số -23; -57;237 dưới dạng phân số.

Phương pháp giải:

Mỗi số nguyên n có thể coi là phân số \(\frac{n}{1}\) (viết \(\frac{n}{1}\)= n). Khi đó số nguyên n được biểu diễn ở dạng phân số \(\frac{n}{1}\).

Lời giải chi tiết:

\(\frac{{ - 23}}{1};\,\,\,\frac{{ - 57}}{1};\,\,\,\frac{{237}}{1}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.