Trả lời thực hành 2 trang 11 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Viết phân số \(\frac{3}{{ - 5}}\) thành phân số có mẫu dương.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{3}{{ - 5}} = \frac{{3:( - 1)}}{{ - 5:( - 1)}} = \frac{{ - 3}}{5}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu