Bài 5 trang 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn.

a) 20 kg;   b) 55 kg;   c) 87 kg    d) 91 kg.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 tạ = 100 kg,  1 tấn = 1000 kg.

Lời giải chi tiết

 a) Ta có: \(\frac{{20}}{{100}} = \frac{1}{5}\) nên \(20kg = \frac{1}{5}\) tạ

\(\frac{{20}}{{1000}} = \frac{1}{{50}}\) nên 20 kg = \(\frac{1}{{50}}\) tạ

b) Ta có:

\(\frac{{55}}{{100}} = \frac{{55:5}}{{100:5}} = \frac{{11}}{{20}}\)

nên \(55kg = \frac{{11}}{{20}}\) tạ

\(\frac{{55}}{{1000}} = \frac{{11}}{{200}}\) nên 55kg = \(\frac{{11}}{{200}}\) tấn

c) Ta có:

87 kg = \(\frac{{87}}{{100}}\) tạ

87kg = \(\frac{{87}}{{1000}}\) tấn

d) Ta có:

91kg = \(\frac{{91}}{{100}}\) tạ

91kg = \(\frac{{91}}{{1000}}\) tấn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài