Lý thuyết Tỉ số và tỉ số phấn trăm Toán 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Tỉ số và tỉ số phấn trăm Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm

1. Tỉ số của hai đại lượng

Ta gọi thương trong phép chia số a cho số b  là tỉ số của a và b.

Tỉ số của a và b kí hiệu là a : b (cũng kí hiệu là ).

Chú ý:

     •  Phân số  thì cả a và b phải là các số nguyên .

     •  Tỉ số  thì a và b có thể là các số nguyên, phân số, hỗn số, số thập phân,...

     •  Ta thường dùng khái niệm tỉ số khi nói về thương của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo.

 

2. Tỉ số phần trăm của hai đại lượng

Trong thực hành, ta thường dùng tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm với kí hiệu % thay cho .

Để tính tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả tìm được.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu