Trả lời Em có biết trang 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Theo dương lịch, một năm thường có 365 ngày, riêng năm nhuận có thêm 1 ngày và ngày đó được cố định là ngày 29 tháng Hai. Thông thường, năm nhuận có số năm là bội của 4. Các năm 2044, 2086 có phải năm nhuận không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra 2044, 2086 có là bội của 4 hay không

Lời giải chi tiết

2044 là bội của 4 nên năm 2044 là năm nhuận

2086 không là bội của 4 nên năm 2086 không phải năm nhuận


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Ước và bội


Hỏi bài