Trả lời thực hành 4 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


So sánh: a) -21/10 và 0; b) 0 và -5/-2 c) -21/10 và -5/-2

Đề bài

So sánh:

a) \(\frac{{ - 21}}{{10}}\) và 0;

b) \(0\) và \(\frac{{ - 5}}{{ - 2}}\)

c) \(\frac{{ - 21}}{{10}}\) và \(\frac{{ - 5}}{{ - 2}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số âm luôn nhỏ hơn 0, các số dương luôn lớn hơn 0.

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{ - 21}}{{10}}\) < 0

b) \(\frac{{ - 5}}{{ - 2}} = \frac{5}{2} > 0\). Vậy \(\frac{{ - 5}}{{ - 2}} > 0\).

c) \(\frac{{ - 5}}{{ - 2}} = \frac{5}{2} > 0\), mà \(\frac{{ - 21}}{{10}} < 0\)

Vậy \(\frac{{ - 5}}{{ - 2}} > \frac{{ - 21}}{{10}}\).


Bình chọn:
4.4 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí