Giải Bài 1 trang 73 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Tính: a) 73-(2-9); b) (-45)-(27-8)

Đề bài

Tính:

a) \(73 - \left( {2 - 9} \right)\);

b) \(\left( { - 45} \right) - \left( {27 - 8} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Sử dụng quy tắc dấu ngoặc.

Cách 2: Tính theo thứ tự thực hiện phép tính: Trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết

a) Cách 1: \(73 - \left( {2 - 9} \right) = 73 - 2 + 9 = 80\);

Cách 2: \(73 - \left( {2 - 9} \right) = 73 -(-7)=73+7 = 80\)

b) Cách 1: \(\left( { - 45} \right) - \left( {27 - 8} \right) = \left( { - 45} \right) - 27+8 =-72+8=- 64\)

 Cách 2: \(\left( { - 45} \right) - \left( {27 - 8} \right) = \left( { - 45} \right) - 19 =  - 64\)


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí