Giải bài 5 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần...

Đề bài

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần

0,6;  \(\frac{{ - 5}}{6}\)\(\frac{{ - 4}}{3}\); 0; \(\frac{8}{{13}}\); -1,75.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các số âm và các số dương rồi sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{8}{{13}} = \frac{{80}}{{130}}\); \(0,6 = \frac{6}{{10}} = \frac{{78}}{{130}}\)

Nên \(\frac{8}{{13}} > 0,6\)

Ta có: \(\frac{{ - 5}}{6} = \frac{{ - 20}}{{24}}\); \(\frac{{ - 4}}{3} = \frac{{ - 32}}{{24}}\); \( - 1,75 = \frac{{ - 175}}{{100}} = \frac{{ - 7}}{4} = \frac{{ - 42}}{{24}}\)

Nên: \(\frac{{ - 5}}{6}\)> \(\frac{{ - 4}}{3}\)> -1,75.

=> Sắp xếp: \(\frac{8}{{13}}\); 0,6; 0; \(\frac{{ - 5}}{6}\)\(\frac{{ - 4}}{3}\); -1,75

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 49 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí