Giải Bài 1 trang 108 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số máy cày của 5 xã.

 

a) Xã nảo có ít máy cày nhất?

b) Xã nào có nhiều máy cày nhất?

c) Xã A có nhiều hơn xã E bao nhiêu máy cày?

d) Tổng số máy cày của cả 5 xã là bao nhiêu? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số biểu tượng máy cày để suy số máy cày của các xã(mỗi biểu tượng ứng với 10 máy cày), từ đó trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Số máy cày 5 xã:

Xã A: 5.10 = 50 máy cày

Xã B: 4.10 + 5 = 45 máy cày

Xã C: 2.10 +5 = 25 máy cày

Xã D: 4.10 = 40 máy cày

Xã E: 1.10+ 5 = 15 máy cày

a) Xã E có ít máy cày nhất (15 máy).

b) Xã A có nhiều máy cày nhất (50 máy).

c) Ta có: 50 – 15 = 35 => Xã E có nhiều hơn xã E 35 máy cày.

d) Tổng số máy cày: 50 + 45 + 25 + 40 + 25 = 175 máy cày

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Biểu đồ tranh


Hỏi bài