Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 106 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong biểu đồ ở Hình 3, nếu số bạn yêu thích quả táo là 45 thì ta phải vẽ thêm bao nhiêu biểu tượng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số táo tăng thêm so với ban đầu rồi suy ra số biểu tượng phải vẽ thêm.

Lời giải chi tiết

 Nếu số bạn yêu thích quả táo là 45 thì số táo tăng thêm là: 45 – 25 = 20

=> Phải vẽ thêm 2 biểu tượng ngôi sao.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Biểu đồ tranh