Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số ti vi (TV) bán được qua các năm của siêu thị điện máy A. Hãy mô tả các thông tin có được từ biểu đồ trong Hình 2.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số ti vi (TV) bán được qua các năm của siêu thị điện máy A.

Hãy mô tả các thông tin có được từ biểu đồ trong Hình 2.

 

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin có được từ biểu đồ hình 2 tính được:

- Số ti vi bán được qua các năm

- Tổng số ti vi bán được từ năm 2016 đến 2020

- Năm nào siêu thị điện máy bán được nhiều TV nhất.

Lời giải chi tiết:

- Số ti vi bán được qua các năm ở siêu thị điện máy Alà:

• Năm 2016: 500 . 2 = 1 000 TV

• Năm 2017: 500. 3 = 1 500 TV

• Năm 2018: 500 + 250 = 750 TV

• Năm 2019: 500. 4 = 2 000 TV

• Năm 2020: 500. 6 = 3 000 TV

Tổng số ti vi. 1000 + 1500 + 750 + 2000 + 3000 = 8 250.

- Tổng số ti vi bán được từ năm 2016 đến năm 2020 là: 8 250 TV.

- Năm 2020 bán được số ti vi nhiều nhất (3 000 TV).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Biểu đồ tranh


Hỏi bài