Giải Bài 5 trang 64 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(6 - 8\)

b) \(3 - \left( { - 9} \right)\)

c) \(\left( { - 5} \right) - 10\)

d) \(0 - 7\)

e) \(4 - 0\)

g) \(\left( { - 2} \right) - \left( { - 10} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định số trừ.

- Tìm số đối của số trừ.

- Lấy số bị trừ cộng với số đối của số trừ.

- Sử dụng quy tắc cộng hai số nguyên.

- Một số cộng với 0 bằng chính nó.

Lời giải chi tiết

a) \(6 - 8 = 6 + \left( { - 8} \right) =  - \left( {8 - 6} \right) =  - 2\)

b) \(3 - \left( { - 9} \right) = 3 + 9 = 12\)

c) \(\left( { - 5} \right) - 10 = \left( { - 5} \right) + \left( { - 10} \right)\)\( =  - \left( {5 + 10} \right) =  - 15\)

d) \(0 - 7 = 0 + \left( { - 7} \right) =  - 7\)

e) \(4 - 0 = 4 + 0 = 4\) (vì số đối của 0 là 0)

g) \(\left( { - 2} \right) - \left( { - 10} \right) = \left( { - 2} \right) + 10\)\( = 10 - 2 = 8\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài