Giải Bài 6 trang 64 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Tính nhanh các tổng sau:

a) \(S = \left( {45 - 3756} \right) + 3756\)

b) \(S = \left( { - 2021} \right) - \left( {199 - 2021} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc.

Trước dấu ngoặc có dấu “+” thì bỏ dấu ngoặc và giữ nguyên dấu của các số hạng.

Trước dấu ngoặc có dấu “-” thì bỏ dấu ngoặc và đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

Sau đó sử dụng quy tắc cộng trừ hai số nguyên và tính chất của phép cộng.

Lời giải chi tiết

a) \(S = \left( {45 - 3756} \right) + 3756\)

\( = 45 - 3756 + 3756\)\( = 45 + \left( { - 3756} \right) + 3756 = 45 + 0 = 45\)

b) \(S = \left( { - 2021} \right) - \left( {199 - 2021} \right)\)

\( = \left( { - 2021} \right) - 199 + 2021\)\( = \left[ {\left( { - 2021} \right) + 2021} \right] - 199 = 0 - 199\)\( =  - 199\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài