Giải Bài 2 trang 63 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Thực hiện các phép tính sau: a) 23+45 .....

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) 23+45

b) \(\left( { - 42} \right) + \left( { - 54} \right)\)

c) \(2025 + \left( { - 2025} \right)\);

d) \(15 + \left( { - 14} \right)\);

e) \(35 + \left( { - 135} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định dấu của hai số hạng trong phép cộng.

- Muốn cộng hai số nguyên dương, ta cộng chúng như cộng hai số tự nhiên.

- Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai số đối của chúng rồi thêm dấu trừ đằng trước kết quả.

- Nếu số dương lớn hơn số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi số đối của số âm.

- Nếu số dương bé hơn số đối của số âm thì ta lấy số đối của số âm trừ đi số dương rồi thêm dấu trừ trước kết quả.

Lời giải chi tiết

a) 23+45=68

b) \(\left( { - 42} \right) + \left( { - 54} \right) =  - \left( {42 + 54} \right) =  - 96\)

c) \(2025 + \left( { - 2025} \right) = 0\) vì 2025 và \( - 2025\) là 2 số đối nhau.

d) \(15 + \left( { - 14} \right) = 15 - 14 = 1\);

e) \(35 + \left( { - 135} \right) =  - \left( {135 - 35} \right) =  - 100\)


Bình chọn:
4.7 trên 48 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí