Giải Bài 4 trang 64 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Một tòa nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm (tầng G được đánh số là tầng 0), hãy dùng phép cộng các số nguyên để diễn tả tình huống sau đây: Một thang máy đang ở tầng 3, nó đi lên 7 tầng  và sau đó đi xuống 12 tầng. Hỏi cuối cùng thang máy dừng lại tại tầng mấy?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn các tầng bằng số nguyên.

Thang máy đi lên ta làm phép tính cộng.

Thang máy đi xuống ta làm phép tính trừ.

Lời giải chi tiết

Tầng 3 được biểu diễn là +3.

Thang máy đi lên 7 tầng ta thực hiện phép cộng: 3+7=10. Thang máy đang ở tầng 10.

Thang máy đi xuống 12 tầng ta thực hiện phép trừ: \(3 + 7 - 12 = 10 - 12 =  - 2\)

Vậy thang máy dừng lại ở tầng -2 (tầng G2).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài